Logotyp

Hastighetsöversyn

Kommunen gjorde under 2016 en hastighetsöversyn i Jönköping.

Några förändringar som skedde var bland annat att hastigheterna skyltades om från 50 till till 40 km/tim inom tätbebyggt område, flera hastighetsbegränsande åtgärder på Norrahammarsvägen uppfördes, samt ett nytt övergångsställe skapades vid Lundgatans norra infart.
Detta innebar samtidigt en ökning av hastigheten inom just vårt område från 30 till 40 km/tim.

Läs villaföreningens yttrande om förslagen.

Läs mer om översynen och nyheter om arbetet på kommunens webbplats.

40-skylt

 

transparent