Logotyp

Årsmöte 2022 - Tema: Kättilstorp/Hagaberg - 3.500 nya bostäder?

Tisdagen den 1 mars kl 18:30 håller villaföreningen digitalt årsmöte med hjälp av Microsoft Teams.

Vi får höra vad som hänt efter förra årsmötet gällande förslaget om 3.500 nya bostäder på Kettilstorp/Hagaberg.
Efter informationen hålls vårt årsmöte. Då diskuterar vi vad vi vill ska hända i vårt område, när pandemin tonar ut.

Du anmäler dig via e-post till info@kettilstorp.se. Därefter kommer du att få en länk till mötesrummet via e-post.

Information om årsmötet finns också att läsa på vår Facebooksida.

PS: betala gärna medlemsavgiften 150kr nu direkt. Ange namn, adress och gärna mail.

Handlingar till årsmötet

 

Länk till mötet

Återkoppling från mötet

Stefan Lind, chef för översiktlig planering på Jönköpings kommun, och Mattias Karlsson, projektledare för ”Utbyggnadsstrategi 200 000”, berättade vad som hänt i förslaget till översiktsplan jämfört med föregående årsmöte.

Liggande förslag är i stort sett oförändrat sett till Kättilstorp.

Det finns möjligheter att tycka till om förslaget igen, fram tills 17 maj 2022.

Läs mer och lämna synpunkter på kommunens hemsida.

Ekonomiska resultatet blev 13.000 kr för året, eftersom pandemin gjorde att nästan inga aktiviteter kunde göras.

Verksamhetsplanen och budgeten som antogs pekar ut flera aktiviteter och åtgärder på främst Kettilsvallen och Lekplatsen som ska göra vårt områden ännu mer attraktivt för barn, unga och vuxna. Vi hoppas bl a kunna genomföra både en ny parkloppis och en Ullaredsresa i år.

transparent