Logotyp

Styrelsen

Villaföreningens arbete koordineras och styrs av styrelsen. Styrelsearbetet innebär i grund och botten att verka för de boendes och områdets bästa enligt de stadgar som är bestämda.

Som ledamot sitter man normalt sett i 2 år och förväntas att vara drivande i arbetet så mycket man har möjlighet till. Vi håller möten några gånger per år, samt genomför även några aktiviteter. Vid aktiviteterna är det extra viktigt att man som ledamot hjälper till så mycket som möjligt. Eftersom det är en ideell förening ges ingen ersättning för nedlagd tid.

Arbetsgrupper

Vissa frågor behöver ibland lite extra fokus och för det har vi arbetsgrupper med engagerade personer. Man behöver inte vara ledamot i styrelsen för att vara med i en grupp. Har du idéer eller är intresserad av att hjälpa på något sätt, hör av dig till oss!

Styrelsemedlemmar

Du som vill få kontakt med någon i styrelsen, någon arbetsgrupp eller annan person här på sidan är välkommen att kontakta oss.

Ordförande

Elisabeth Hedfors

Vice ordförande

Anna Thorsén

Ledamöter

Kerstin Ahlm
Simon Löfgren
Linda Bylefors

Ersättare

Peter Hedfors (för Elisabeth)
Mariana Morosanu (för Simon)

Valberedning

Simon Löfgren 0737-47 37 46
Mariana Morosanu 0704-40 28 55
Linda Bylefors 0739-57 07 07

Övriga ansvar

Kassör: Börje Hillfelt
Revisor: Petrus Ekbladh
Webbplats och Facebook: Nils Ingvarsson
Partytält uthyrning: Björn Stjärne

 

Arbetsgrupper

Grannsamverkan (mer information)

Ingvor Pettersson
Kerstin Ahlm
Monica Nielsen Bäckström
Samuel Wikström

Kettilsvallen

vakant

Marc Svensson (ansvarig spolning av is)

Nationaldagsfirande

Anna Thorsén

Ullaredsresan

Kerstin Ahlm
Kristina Lagerqvst

Cykelfest

Lisa Samuelsson

Dokument

Villaföreningens stadgar

Årsmötesprotokoll och verksamhetsberättelser

Som avser verksamhetsår:

Mötesprotokoll

För styrelsemedlemmar

Lösenordsskyddad sida.

Ange lösenord för att logga in


Script av Zubgrag.com

transparent